• Kritériá pre prijímacie skúšky

    •  

     Plánovaný počet prijatých žiakov v školskom roku 2018/2019

     Denné štúdium

     Študijný odbor Počet tried Počet žiakov Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia
     6317 M 00 obchodná akadémia 2 40 ISCED 3 4 roky
     6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 1 24 ISCED 3 5 rokov

      

     Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia

     Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • office@oamt.sk
   • +421 43 422 18 90
   • Bernolákova 2 036 37 Martin